مشاوره

انتشار مطالب وبلاگ تنها با درج آدرس آن بعنوان منبع مجاز می باشد. خواهسمند است بدون ذکر منبع در جای دیگری استفاده نگردد

وظایف و مسئولیتهای مشاوران را می توان در چهار زمینه کلی زیر بیان داشت:

اول: رشد و توسعه قوای فکری و معنوی و عقلی دانش آموزان

دوم: رشد و توسعه مهارتهای شغلی و حرفه ای دانش آموزان

سوم: رشد و توسعه شخصیت دانش آموزان

چهارم: تنظیم و تدوین مسئولیتها و وظایف خود مشاور در ارتباط با دانش آموزان و مراجعان و کارکنان دیگر.

در ارتباط با زمینه اول می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) کارکردن مستقیم با دانش آموزان شامل:

1.      فعالیتهای رشد و توسعه درباره:

·         ایجاد پیشرفت درباره مهارتهای مطالعه

·         راهنمایی دانش آموزان برای انتخاب رشته های تحصیلی

·         طرح ریزی برای انتخاب دروس و مواد درسی

2.      فعالیتهای چاره جویی و جبرانی در برابر مسائل و عوامل بازدارنده نظیر:

·         مسائل مربوط به دروس و برنامه های درسی

·         مسائل ناشی از امتحانات و مردودی

ب) کار کردن با افراد دیگر که با دانش آموز کار میکنند:

1. فعالیتهای مربوط به رشد و توسعه شامل:

یاری کردن معلمان

یاری کردن مدیران

یاری کردن والدین

2 . فعالیتهای جبرانی در برابر مسائل و عوامل بازدارنده نظیر:

یاری کردن معلمان در یافتن علل شکست یا مردودی شاگردان

کار کردن با سایر کارکنان امور اشتغال و استخدام دانش آموزان نظیر کارکنان آموزشی ویژه، متخصصان قرائت جبرانی و ...

در زمینه دوم می توان به طور خلاصه به مواردی از جمله، کارکردن با دانش آموزان جهت شناخت خود، تواناییها و استعادهای شغلی خود . کمک به دانش آموزان در امر شناخت نیازها و امکانات جامعه. کمک به دانش آموز در تطبیق خود با جامعه شغلی( طبق نظر پارسونز)

در زمینه سوم می توان به مواردی از جمله کمک به دانش آموز در تشکیل یک هویت منسجم از خود، ایجاد عزت و حرمت نفس، و احترام در جامعه. کمک به برقراری و حفظ یک ارتباط سالم بین دانش آموز و دبیران، کمک به دانش آموز جهت حل مشکلات مربوط به خود با خانواده و دوستان و مدرسه، و...

در زمینه چهارم نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تدوین برنامه های خاص در امر مشاوره در مدرسه، انجام مشاوره و مشورت با دانش آموزان، معلمان، اولیا و در کل با هر شخص و سازمانی که در امر تعلیم و تربیت نقش دارد. آگاهی دادن به دانش آموز، اولی، و دیگر اشخانص دخیل در زمینه های مختلف تحصیلی ، روانشناختی، رشدی و ... .

به طور خلاصه وظایف و مسئولیتهای مشاوران را می توان در هشت وظیفه اساسی خلاصه کرد:

1.      برنامه ریزی و توسعه امر راهنمایی

2.      راهنمایی و مشاوره

3.      شناخت و ارزشیابی دانش آموز

4.      کمک و برنامه ریزی تحصیلی و حرفه انی دانش آموزان و والدین آنها

5.      احاله کردن یا گشیل داشتن دانش آموزان به مراکز درمانی، بهداشتی و نظایر آن

6.      کمک و مشورت با والدین

7.      مشورت و همکاری با کارکنان دیگر مدرسه

8.      بررسی، تحقیق و پیگیری (اردبیلی، 1379).

نوشته شده در سه‌شنبه 21 تیر‌ماه سال 1390ساعت 05:05 ب.ظ توسط علی اکبر کریمی نظرات (2)


Design By : Pichak